Author Archives: Võ Văn Hảo

Angst-Trường Vinh tuyển dụng 10 lao động phổ thông

Hình ảnh tuyển dụng

Cùng với nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Angst-Trường Vinh có nhu cầu tuyển dụng: Lao động phổ thông: 10 người. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Sẽ trao đổi chi tiết khi tham gia phỏng vấn. Thời gian và nơi làm việc: _Từ 7h00 đến 16g00 […]

Angst-Trường Vinh tuyển dụng 02 nhân viên giao nhận

Hình ảnh tuyển dụng

Cùng với nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Angst-Trường Vinh có nhu cầu tuyển dụng: Nhân viên giao nhận: 02 người. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Sẽ trao đổi chi tiết khi tham gia phỏng vấn. Thời gian và nơi làm việc: _Từ 8h00 đến 17h00 […]

Angst-Trường Vinh tuyển dụng 02 nhân viên kế toán

Hình ảnh tuyển dụng

Cùng với nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Angst-Trường Vinh có nhu cầu tuyển dụng: Nhân viên kế toán: 02 người MÔ TẢ CÔNG VIỆC Sẽ trao đổi chi tiết khi tham gia phỏng vấn. Thời gian và nơi làm việc: _Từ 7g00 đến 16g00 […]

Angst-Trường Vinh tuyển dụng 02 nhân viên kinh doanh

Hình ảnh tuyển dụng

Cùng với nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Angst-Trường Vinh có nhu cầu tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh: 02 người. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Sẽ trao đổi chi tiết khi tham gia phỏng vấn. Thời gian và nơi làm việc: _Từ 8h00 đến 17h00 […]

error: Content is protected !!
0984770066