Hiển thị tất cả 4 kết quả

Chả các loại

Chả lụa (Pork Bologna)

40.000193.000

Dăm bông & Dăm bông xông khói

Dăm bông da bao tròn (Skined Round Ham)

50.000245.000
100.000193.000

Xúc xích & Hotdog

Xúc xích heo (Pork Sausage)

55.000268.000
error: Content is protected !!
0984770066