Tag Archives: chốt kiểm dịch

Những khó khăn của doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19

Hình ảnh kiểm tra giấy đi đường tại các chốt kiểm dịch

Trải qua các giai đoạn bùng phát dịch, chính phủ đã ban hành nhiều chỉ thị yêu cầu chính quyền địa phương và người dân thực hiện nhằm đẩy lùi và dập tắt nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Giai đoạn đỉnh điểm bùng phát dịch trên diện rộng làm ảnh hưởng nghiêm trọng […]

error: Content is protected !!
0984770066