Hiển thị tất cả 11 kết quả

Dăm bông & Dăm bông xông khói

Dăm bông bò xông khói (Smoked Beef Ham)

105.000513.000

Dăm bông & Dăm bông xông khói

Dăm bông da bao tròn (Skined Round Ham)

50.000245.000

Dăm bông & Dăm bông xông khói

Dăm bông da bao vuông (Skined Square Ham)

50.000245.000

Dăm bông & Dăm bông xông khói

Dăm bông gà xông khói (Smoked Chicken Ham)

55.000268.000

Dăm bông & Dăm bông xông khói

Dăm bông heo cuốn (Ham Cold Cuts)

50.000243.000

Dăm bông & Dăm bông xông khói

Dăm bông vai (Superior Square Ham)

55.000270.000

Dăm bông & Dăm bông xông khói

Dăm bông vai xông khói tròn (Smoked Ham)

55.000268.000

Dăm bông & Dăm bông xông khói

Dăm bông vai xông khói vuông (Smoked Square Ham)

55.000268.000

Dăm bông & Dăm bông xông khói

Dăm bông xông khói lưới (Smoked Ham in net)

165.000320.000

Dăm bông & Dăm bông xông khói

Dăm bông đùi (Square Ham)

50.000243.000
error: Content is protected !!
0984770066